Styrelsen

Styrelsen
Ordförande:
Jan Luthman, 0224-608 53 ,jan.luthman[at]hotmail.com

Sekreterare:
Inga-Britt Persson, 0292-420 61,ingabritt.persson[at]gkh.com

och Margaretha Luthman, 0224-608 53,  margarethaluthman[at)hotmail.com

Kassör:
Margaretha Luthman, 0224-608 53, margarethaluthman[at)hotmail.com

Ledamot:
Barbro Seifors, bseifors[at]hotmail.com

Ledamot:
Gösta Seifors,  bseifors[at]hotmail.com

Suppleant:
Per Eriksson, 0292-506 70,  781eriksson[at]telia.se

Övriga kontaktpersoner

Revisor
Göran Smedberg, goran.smedberg[at]telia.se

Valberedning
Annelore Simon, annelore.simon[at]gmail.com

Webbansvarig
Annelore Simon