Kalendarium

2019

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2019, NATURSKYDDSFÖRENINGEN HEBY

SVAMPEXKURSION

Någon helg i slutet av augusti början av september

Om svamptillgången blir god kommer vi att göra en utflykt till en lämplig skog.

Ta med fika.

Aktiviteten görs i samverkan med naturskyddsföreningen i Sala.

Information om datum, tid och samlingsplats kommer att finnas i Sala Alllehanda och http://heby.naturskyddsforeningen.se

 

 

LEDSKÄR

Söndagen den 15 september kl 9

Ledskär är en av Mellansveriges viktigaste fågellokaler, som vi besöker under höstflytten då många fåglar rastar på strandängarna.

Ta med fika.

Samlingsplats Östervåla torg kl 9. Samåkning.

 

 

UTFLYKT TILL NÅGOT NATURRESERVAT I HEBY KOMMUN

Någon helg i början av oktober besöker vi ett av kommunens många naturreservat.

Information om datum, tid och samlingsplats kommer att finnas på hemsidan

heby.naturskyddsforeningen.se

 

 

 

ÅRSMÖTE NATURSKYDDSFÖRENINGEN HEBY, LÖRDAGEN 30 MARS KL 13.

Lokal: Heby Folkets Hus, C-salen. Efter årsmötet bjuder vi på fika.

 

UGGLEUTFLYKT I ÖSTERVÅLASKOGARNA fredagen den 29 mars

Lars Gustavsson guidar oss; har vi tur kan vi få höra berguv, slag-, pärl- och kattuggla.

Begränsat antal deltagare, föranmälan på tel. 070-2315645. Ta med fika och varma kläder.

Samlingsplats Östervåla torg kl 19.

 

VÅRFÅGLAR, LÖRDAG 27 APRIL KL. 09.

Lars Gustavsson tar oss med till olika fågellokaler i Östervålatrakten.

Begränsat antal deltagare, föranmälan på tel. 070-2315645. Ta med fika och varma kläder.

Samlingsplats Östervåla torg kl 09

 

NATTFÅGELLYSSNING,  Onsdag 5 JUNI KL 20

Lars Gustavsson tar oss med till olika lokaler runt Tämnaren.

Begränsat antal deltagare, föranmälan på tel. 0702315645. Ta med fika och kläder efter väder (och kanske myggmedel?)

Samlingsplats Östervåla torg kl 20.

 

UTFLYKT TILL HÄLLESKOGSBRÄNNAN, LÖRDAG 15/6 KL 13

Bo Eriksson guidar oss på Hälleskogsbrännan (det stora brandområdet i Västmanland).Ta med fika och kläder efter väder.Samling för samåkning kl 13 vid Västerfärnebo skola.

 

2018

UGGLEUTFLYKT I ÖSTERVÅLATRAKTEN
Fredag 23 mars kl, 19.
Lars Gustavsson guidar oss, har vi tur kanske vi får höra berguv, slag-, pärl- och kattuggla
Begränsat antal, föranmälan på tel. 070-231 56 45.
Ta med fika och varma kläder. Samlingsplats: Östervåla torg kl 19.

VÅRFÅGLAR
Lördag 28 april, kl.9
Lars Gustavsson tar oss med till olika fågellokaler i Östervålatrakten.
Begränsat antal, föranmälan på tel. 070-231 56 45.
Ta med fika och varma kläder. Samlingsplats: Östervåla torg kl. 9

NATTFÅGELLYSSNING
Fredag 8 juni, kl. 20
Lars Gustavsson tar oss med till olika lokaler runt Tämnaren.
Ta med fika. Samlingsplats: Östervåla torg kl. 20.

UTFLYKT TILL NATURRESERVATET HUDDUNGE STORMOSSE
Lördag 16 juni kl. 13
Vi vandrar runt i naturreservatet samtidigt som vi höra om varför
området är värt att bevara. Ta med fika.
Samlingsplats: Parkeringsplatsen vid församlingshemmet i Huddunge

VÄLKOMNA

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2018

SVAMPHELG
Lördag den 8 september kl. 13-16 Biosfärum-Gröna Kunskapshuset, Östa Tärnsjö.
Bo Eriksson artbestämmer och berättar om de svampar du tar med dig (med reservation för svamptillgången).
Söndag den 9 september kl. 13 -16.
Svamputställning
Fikaförsäljning

HUR MÅR BÄVERN I SVERIGE?
Tisdag den16 oktober kl. 19 Biosfärum Gröna Kunskapshuset, Östa Tärnsjö.
Matilda Karlsson och Pernilla Vesterberg berättar om sitt examensarbete där de bl.a. filmat bäverns reaktion på vargspillning i nationalparken. De berättar även om hur bäverstammen mår i Sverige.
Fikaförsäljning

VÄLKOMNA

Samtliga aktiviteter samarrangeras av Naturskyddsföreningen i Heby och
Biosfärum Gröna Kunskapshuset.

www.heby.naturskyddsforeningen.se, www.gkh.se
Samtliga aktiviteter samarrangeras av Naturskyddsföreningen i Heby och
Biosfärum Gröna Kunskapshuset.

www.heby.naturskyddsforeningen.se

www.gkh.se