Välkommen till Hebykretsen!

Naturskyddsföreningen i  Heby kommun är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen.

Lokalföreningen består av 196 medlemmar med Jan Luthman som ordförande.

Naturskyddsföreningen erbjuder dig möjlighet att tillsammans med andra natur- och miljöintresserade delta i olika programaktiviteter som föreningen anordnar för att öka kunskapen om samspelet i naturen och öka miljömedvetenheten vid val av konsumtionsvaror. En annan viktig uppgift för föreningen är att bevaka natur- och miljöfrågor i kommunen.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på aktiviteter eller åtgärder? 
Hör av dig till oss!

I natur och miljödebatten behövs fler aktiva!

image

 

 

”Holkhuset” vid Gröna Kunskapshuset

Med bidrag från Naturskyddsföreningen byggdes förra året vid Gkh ett åttkantigt  holkhus med sju holkar som har en baksida av glas.  Förhoppningsvis kommer några fåglar att häcka i holkarna, så att  man kan följa deras aktivitet  inifrån huset.

holkhuset2            insidan1

 

 

 

Hebykretsen samarbetar med Gkh