Länkar1

Aktuellt

Håbo

Älvkarleby

 Östhammar

Uppsala länsförbund

Upplandsstiftelsens utflyktsprogram

talgoxe8  Hjälp fåglarna med mat i vinter!

Klicka på bilden och få tips!

 

 

HUR RÄDDAR VI MOSIPPAN?

Lördagen 26 april kl. 9.15-12.30. Samling Heby tåg- och busstation, därifrån samåkning i bil.

Mosippa är en fridlyst och rödlistad vårblomma som hotas av igenväxning och modernt skogsbruk. Vi besöker några lättillgängliga lokaler i Heby kommun och hör experter berätta om det arbete som görs för att rädda mosippan, ex. bränning, mekanisk störning och insådd. Ta med oömma kläder efter väder och fika!

Arrangeras i samarbete mellan Heby kommun, Naturskyddsföreningen Heby, Biosfärum Gröna Kunskapshuset och Floraväkteriet i Uppsala län.

Anmälan till Camilla Winqvist: 0224-361 20

mosippa4

HHåboEnköpi